Liceul de Artă „Bălaşa Doamna”

REZULTATE

IV.Rezultatele așteptate și produsele finale sunt:

- o programă de învățământ pentru un curs opțional, care va fi implementată în școlile partenere, de la vârste cât mai mici, elaborată de profesorii participanți la proiect (argument, obiective, conținuturi, planificare, metode și mijloace didactice, evaluare);

- 4 chestionare elaborate de profesorii participanți, care vor fi folosite de către colegi în activitățile defollow-up ale proiectului (lecții);

- 8 fișe de reflecție;

- 2 studii de cercetare, elaborate de elevi sub îndrumarea profesorilor, privind modalitățile diferite în care democrațiile europene ale țărilor partenere tratează fenomenul de agresiune virtuală;

- 8 prezentări PPT ale școlilor partenere și ale orașelor în care se află acestea, elaborate de elevi;

- 1 website de proiect, proiectat și construit de elevii școlii coordonatoare de proiect, sub îndrumarea profesorilor;

- 8 sondaje de opinie realizate de elevi, coordonați de profesorii participanți, referitoare la amploarea fenomenului de cyberbulling;

- 1 ghid de bune practici pentru profesori și părinți, elaborate de elevi, coordonați de profesorii participanți;

- 1 cod de bună purtare pe Internet, elaborat de elevi, sub îndrumarea profesorilor;

- 12 buletine informative elaborate de elevi, cu privire la desfășurarea activităților curente ale proiectului;

- miniproiecte ale elevilor;

- 8 proiecte didactice ale lecțiilor de civism pe tema agresiunii virtuale, elaborate de profesorii participanți;

- 2 broșuri de informare;

- 20 studii de caz in domeniu, realizate de elevi;

- 25 eseuri realizate de elevi, pe tema siguranței în mediul on-line (My safe virtual world);

- 4 work-shopuri realizate de elevi în alte școli din comunitate, pe tema proiectului;

- 8 sesiuni de informare, realizate de profesorii participanți la deplasările cu elevii și la reuniunile transnaționale de proiect;

- instrumente practice de învățare sau de e-learning;

 

- minimum 4 articole în presa locală.

Newsletter

Dacă doriti să aflati ultimele noutăţi, evenimente și concursuri înscrieţi-vă la newsletter.

Contact

Liceul de Arte “Balaşa Doamna”, Târgovişte, jud. Dâmboviţa str. Pârvan Popescu nr. 60

  • Telefon: 0245.211.166

Ești aici: Acasa ERASMUS+ REZULTATE