Liceul de Artă „Bălaşa Doamna”

PROGRAMUL ERASMUS+

PARTENERIAT STRATEGIC ÎNTRE ȘCOLI - ACȚIUNEA-CHEIE 2

THE VIRTUAL UNIVERSE WE WANT

ERASMUS

În perioada 1.09.2015-31.08.2017, Liceul de Arte “Bălașa Doamna” este coordonatorul proiectului european Erasmus+, de tip KA2 (Acțiunea-cheie 2), Parteneriate strategice între școli, cu număr de referință 2016-1-RO01-KA219-024515, având titlul The Virtual Universe We Want.

 

Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană cu suma de 159.340 euro, pentru toate cele 8 școli partenere, din care 26.780 euro revin Liceului de Arte “Bălașa Doamna”. 

 

I.                   Școlile partenere sunt:

  1. Institut Antoni Cumella - Spania
  2. Kėdainiu Profesinio Rengimo Centras - Lituania
  3. ZespółSzkół w  Pobiedziskach - Polonia
  4. Istituto di Istruzione Superiore “E.Fermi” - Italia
  5. Abbas-Sıdıka Çalık Anatolian High School - Turcia
  6.  Rigas31.Viduskolla - Letonia
  7.  Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo Antonio - Portugalia

II.                      Scopul proiectului este conștientizarea și educarea elevilor asupra riscurilor navigării  pe Internet, precum și  utilizarea într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei online. 

III.                   Obiectivele proiectului sunt:

O1.- identificarea riscurilor în navigarea pe Internet și a ponderii lor, prin analiza opiniei a minimum 20% de elevi din fiecare școală parteneră;

O2. - cunoașterea regulilor de bună purtare în utilizarea mediului virtual și a datelor cu caracter personal, prin popularizarea bunelor practici în domeniul utilizării spațiului virtual, la minimum 20% din numărul de elevi din fiecare școală parteneră;

O3.-cunoașterea regulilor de utilizare a datelor cu caracter personal, prin elaborarea Regulamentului de bună purtare pe Internet, de către 20% din elevii fiecărei școli partenere;

O4.- dezvoltarea autonomiei documentare, pentru 20% din numărul de elevi din fiecare școală parteneră, prin activități de cercetare și documentare pe Internet;

 

O5.- scăderea numărului de cazuri de agresiune virtuală (cyberbulling), prin implementarea unui curs opțional în fiecare școală parteneră, la minimum 20% din numărul de elevi din fiecare școală parteneră.

 

 

Acest proiect oferă elevilor șansa de a stabili contacte cu elevi de aceeași vârstă sau vârste apropiate, într-un mediu de învățare ale cărui granițe se extind pe întregul continent. Elevii vor folosi astfel limba engleză nu doar în situațiile formale de la școală, ci și în situații informale, care fac parte din viața lor cotidiană. Astfel, unul din produsele proiectului va fi un glosar ilustrat, cu terminologia specifică temei proiectului, termenii fiind prezentați prin comparație, în toate limbile naționale ale școlilor din proiect și în limba engleză. În timpul mobilităților, elevii vor învăța despre cultura, tradițiile țărilor implicate, prin organizarea unor seri culturale, prin completarea unor chestionare etc.

Caracterul inovativ al proiectului vizează o abordare din trei perspective a acestei probleme (școală-elev-părinte), prin dezvoltarea la elevi a unor competențe și abilități necesare cetățeanului european, care va trai într-un spațiu fără frontiere,  cum ar fi exersarea toleranței și a înțelegerii diversității culturale și facilitează învățarea elev-elev. Acest lucru vizează alcătuirea unui curs opțional despre siguranța pe Internet, care sa fie implementat în toate școlile partenere, la toate nivelurile, începând cu ciclul primar.  O altă activitate care se va desfășura în cadrul proiectului va fi pilotarea conceptelor cheie prin susținerea în școlile partenere a unor lecții de educație civică despre pericolele agresiunii virtuale, precum și despre încălcarea drepturilor omului printr-un astfel de act, ceea ce va constitui baza CDS. Vizăm elaborarea unui îndrumar pentru părinți, care să le ofere acestora suportul metodologic pentru a putea controla activitatea copiilor pe Internet. De asemenea, proiectul va încuraja dezvoltarea creativității elevilor din școlile partenere prin exprimarea în diverse moduri (pictură, grafică, procesare computerizată a imaginii, etc.), astfel încât fiecare sa înțeleagă că toți ceilalți au diferite nevoi și abilități, dar, în același timp, fiecare generație este unică. Elevii vor avea șansa să cunoască alți tineri din Uniunea Europeană și să învețe unii de la alții. Proiectul va pune accent pe necesitatea prezentării progreselor făcute de echipa de proiect în fiecare școală parteneră, dar și în comunitate. Site-ul proiectului va fi accesibil elevilor, părinților, profesorilor, etc., iar colțul Erasmus+ va prezenta fotografii, broșuri, lucrări de artă plastică realizate de elevi, etc.

 

IV.Rezultatele așteptate și produsele finale sunt:

- o programă de învățământ pentru un curs opțional, care va fi implementată în școlile partenere, de la vârste cât mai mici, elaborată de profesorii participanți la proiect (argument, obiective, conținuturi, planificare, metode și mijloace didactice, evaluare);

- 4 chestionare elaborate de profesorii participanți, care vor fi folosite de către colegi în activitățile defollow-up ale proiectului (lecții);

- 8 fișe de reflecție;

- 2 studii de cercetare, elaborate de elevi sub îndrumarea profesorilor, privind modalitățile diferite în care democrațiile europene ale țărilor partenere tratează fenomenul de agresiune virtuală;

- 8 prezentări PPT ale școlilor partenere și ale orașelor în care se află acestea, elaborate de elevi;

- 1 website de proiect, proiectat și construit de elevii școlii coordonatoare de proiect, sub îndrumarea profesorilor;

- 8 sondaje de opinie realizate de elevi, coordonați de profesorii participanți, referitoare la amploarea fenomenului de cyberbulling;

- 1 ghid de bune practici pentru profesori și părinți, elaborate de elevi, coordonați de profesorii participanți;

- 1 cod de bună purtare pe Internet, elaborat de elevi, sub îndrumarea profesorilor;

- 12 buletine informative elaborate de elevi, cu privire la desfășurarea activităților curente ale proiectului;

- miniproiecte ale elevilor;

- 8 proiecte didactice ale lecțiilor de civism pe tema agresiunii virtuale, elaborate de profesorii participanți;

- 2 broșuri de informare;

- 20 studii de caz in domeniu, realizate de elevi;

- 25 eseuri realizate de elevi, pe tema siguranței în mediul on-line (My safe virtual world);

- 4 work-shopuri realizate de elevi în alte școli din comunitate, pe tema proiectului;

- 8 sesiuni de informare, realizate de profesorii participanți la deplasările cu elevii și la reuniunile transnaționale de proiect;

- instrumente practice de învățare sau de e-learning;

 

- minimum 4 articole în presa locală.

 

 

 

 

Newsletter

Dacă doriti să aflati ultimele noutăţi, evenimente și concursuri înscrieţi-vă la newsletter.

Contact

Liceul de Arte “Balaşa Doamna”, Târgovişte, jud. Dâmboviţa str. Pârvan Popescu nr. 60

  • Telefon: 0245.211.166

Ești aici: Acasa ERASMUS+